Kimyasal Ansiklopedisi

Kimyasal Ansiklopedisi

TRİ KALSİYUM FOSFAT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Tri kalsiyum fosfat nedir? nerelerde kullanılır?

TRİ KALSİYUM FOSFATE 341Ca3(PO4)2 Tanımı: Alkolde  çözünmeyen, suda hemen hemen hiç çözünmeyen, asitlerde çözünen,    tatsız, kokusuz, beyaz toz. Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda. Spesifikasyon: Ağır metaller (Pb gibi): < 5 ppmKurşun...

TRİ SODYUM SİTRAT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Tri sodyum sitrat nedir? nerelerde kullanılır?

TRİSODYUM SİTRAT DİHİDRAT  E 331C6H5Na3O7.2H2OTanım: Renksiz, yarı saydam, beyaz, ince toz,  kristal veya granül.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda.Spesifikasyonlar: Ağır metaller: < 5 mg/kg  Oksalat: < 100 mg/kg  Arsenik: < 1 mg/kgpH...

XANTHAN GUM (KSANTAN GUM) Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Xanthan gum (ksantan gum) nedir? nerelerde kullanılır?

KSANTAN GUM  E 415(KSANTAN ZAMKI) Tanımı: Beyaz – krem renkte tatsız, kokusuz toz.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalardaSpesifikasyonlar:Ağır metaller: < 20 ppmMayalar: < 50 /g Arsenik: < 2 ppmNitrojen: < % 1,5 Civa: < 1 ppmpH (% 1 çözeltide): 6,0-8,0&...

TİTANYUM DİOKSİT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Titanyum dioksit nedir? nerelerde kullanılır?

TİTANYUM DİOKSİTE 171TiO2 Tanım: Kolay dağılan beyaz toz.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda.Spesifikasyonlar:  Ağır metaller: 3 ppmKlorür: 1 ppm  Arsenik: 1 ppmKurşun: 8 ppm  Bakır: 2 ppmKurutma kaybı: % 0,5  Çinko: 5 ppmSaflık: > % 99 ...

TARTARİK ASİT Nedir? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Tartarik asit nedir? kullanım alanları nerelerdir?

TARTARİK ASİT  E 334C4H6O6 Tanımı: Su, alkol, gliserin ve eterde çözünen, benzen ve kloroformda çözünmeyen,   renksiz kristaller veya beyaz kristal toz.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda.Spesifikasyonlar:Ağır metaller (Pb gibi): < % 0,001Kloritler: < 1...

STEARİK ASİT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Stearik asit nedir? nerelerde kullanılır?

STEARİK ASİTCH3(CH2)16COOH Tanım: Kremsi beyaz toz.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda.Kimyasal adı: n-octadekanoat; 1-heptadekankarboksilik asitSpesifikasyonlar: Asit değeri: 208,7Saponifikasyon değeri: 209,7  İyot değeri: 0,24Titre: 55,6 oC  Renk ...

SORBİTOL Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Sorbitol nedir? nerelerde kullanılır?

SORBİTOL   E 420HOCH2(CHOH)4CH2OH / C6H14O6 Tanım: Beyaz TozAmbalaj birimi: 25 kg’lık çuvallardaKimyasal adı: D-sorbitol.       Özellikler: Suda, asetik asit, metanol ve etanolde çözünür. Diğer bilinen oraganik solventlerde ç...

SODYUM TRİPOLİFOSFAT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Sodyum tripolifosfat nedir? nerelerde kullanılır?

SODYUM TRİPOLİFOSFATNa5P3O10 Tanım: Beyaz düşük yoğunluklu granül veya toz formunda.Ambalaj birimi: 25 kg’lık torbalarda.Kimyasal adı: STPP, Trifosforik asit pentasodyum tuzu.Spesifikasyonlar: Arsenik: < 3 ppmP2O5 toplam: % 57,8 Bakır: < 1 ppmpH (%1 çözelti):...

SODYUM SİKLAMAT Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Sodyum siklamat nedir? nerelerde kullanılır?

SODYUM SİKLAMATE 952C6H12NHSO3Na Tanımı: Kokusuz beyaz kristal veya toz.Ambalaj birimi: 25 kg.Kimyasal adı: Sodyum siklohekzan sülfamat.Spesifikasyonlar:Saflık: % 98-101pH (%10 çözelti): 6,7Kurutma kaybı (105 oC): % 0,06Siklohekzilamin: 4,5 ppmSülfat: 100 ppmDisiklohekzilami...

SODYUM SAKKARİN Nedir? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum sakkarin nedir? kullanım alanları nerelerdir?

SODYUM SAKKARİN – E 954 Tanım: Su, alkol, eter, gliserin ve asetonda çözünen, beyaz, saydam kristaller.Ambalaj birimi: 25 kg’lık fıçılarda.Spesifikasyonlar: Ağır metaller: < 10 ppm  Amonyum tuzları: < 5 ppm  Arsenik: < 2 ppm  Anhidrus madde:...